Vår- og Båstadfestivalen. 11 og 12 april 2015

Lørdag. Med våren kommer også festivalen i NorgesCup, først ut er Båstads HKs Vårfestival. En poengfestival, hvor de minste fiskene er tatt bort. Og hvor en flyndre er en flatfisk, enten den heter sandflyndre, rødspette eller skrubbe. En poengfestival for alle. Noen vil nok si at det å kalle alle flyndrefisken for flatfisk er litt…