Møtereferat Havforskningsinstituttet, onsdag 14.03.2018 kl. 13:00 – 14:15

  Til stede: Keno Ferter, prosjektansvarlig HI, Erling Boge, masterstudent   Roar Hermansen, Bergen Havfiskeforening, Kjell Oldeide, Nordfjord Havfiskeklubb. Sak 1.   Roar og Kjell orienterte kort om Norges Havfiskeforbund. Følgende klubber på Vestlandet er tilsluttet Norges Havfiskeforbund ( NHF ); Stavanger Deep Sea Fishing Club, Nord-Jæren HK, Nordvegen Havfiskeklubb, Bjørgvin Havfiskeklubb, Bergen Havfiskeforening og Nordfjord…