Endrede annonser

Ski har endret annonsen, Torsk teller ikke Oslo og Trondheim har endret annonse, med detaljer rundt påmelding. Se Terminliste for nye annonser. Bilde: National Archives Archeological Site [Public domain], via Wikimedia Commons