Grensenappet

66 fiskere møtte opp på bryggen, de minste krokene var funnet frem fra takkelmappen, og reka ble slices i 2 før den blir delt opp i mange biter. Det var klart for grensenappet igjen. I år lå det 5 båter til kai noe som tilsier at det var store båter som skulle huse de 66…

Medlemslisten

Det begynner å nærme seg sommer og det er mange festivaler som skal avholdes fremover. Det er derfor viktig at klubbene prøver å holde medlemslisten oppdatert, det vil si sender inn oppdateringer, slik at vi får holdt listen oppdatert. Det blir rot i listeføringen om ikke alle deltagerene er lagt inn i medlemslisten før vi…

Egersundfestivalene

Jærfestivalene er årets første vestlandskonkurranse og består av Egerøynappet (dag 1, lørdag) og Jærfestivalen (dag 2, søndag). Arrangørklubb er Nord-Jæren HK. Det er poengfiske , men med stort fokus på vekt. I motsetning til typiske artsfiskekonkurranser som f.eks. Tananger, så teller lyr nummer 2 like mye som ny art sei (4 poeng hver). To hyser er…

Båstadfestivalen 10. april 2016

Tekst: Per Moen, Båstad HK. Bildene er i samarbeide med Carl Stiegler, Oslo HK Det var en ny fin dag, og deltakerantallet hadde økt til 76. Fem klubber stilte med tosifret antall, Sarpsborg (17), Oslo (15), Fredrikshald (14), Båstad (13) og Ski (11). Og fortsatt hadde Asker to, og Aurskog-Høland, Norvegen, Torungen og Trondheim stilte…

Vårfestivalen 9. april 2016

Tekst: Per Moen, Båstad HK. Fotografiene er i samarbeid med Carl Stiegler, Oslo HK Det var en fin vårdag for de 57 frammøtte til Vårfestivalen i Drøbak. Hele 11 klubber var representert. Oslo HK hadde 15 deltakere, arrangørklubben Båstad 14, Sarpsborg 11 og Ski 8. Videre hadde Asker og Torungen to hver, mens hele fem…

Herre / Senior klassen

Generalforsamlingen bestemte  06.03.2016,  at herrer som i løpet av kalenderåret fyller 60 år, eller er over 60 år, må fiske i senior konkurranseklassen fra og med 2016. Det er derfor viktig at klubbene snarest sender inn en oppdatert medlemsliste, med korrekt klasse på alle sine medlemmer.

Festivalannonser oppdatert.

Da er det kommet inn en “haug” med nye festivalannonser. Så nå ligger følgende annonser ute: Vårfestivalen Båstadfestivalen Egerøynappet Jærfestivalen Grensenappet Tanangerfestivalen Sommarøy / Brensholmen Hellesøy Øygarden Andenesfestivalen Midnattsolfestivalen Mausundfestivalen NM 2016 Østfoldfestivalen Engelsviken festivalen Drøbakfestivalen Skjærgårdsfestivalen Pigghåfestivalen Botne Havfiskefestival