Bergen Havfiskeforening

Nettside BHF.NO
Facebook
Kontakt epost geir.johanness1@gmail.com
Postadresse Grasmenipo 49
5355 Knarrevik
Verv Fornavn Etternavn E-post adresse Telefon
Leder Roar Hermansen roar.hermansen@vestrheim.no 99274133
Nestleder Einar Eliassen e-elia@online.no 91561746
Sekretær Morten Teigland morten_teigland@yahoo.no 99311567
Kasserer Geir Johannessen geir.johannessen1@gmail.com 91177385
Styremedlem Frank Lennart Soleim fsoleim@gmail.com 98250193
Vara medlem
Vara medlem
Vara medlem