Info fra styret

Hei fiskevenner.                                                                                                              29.10.2020   Arendal Etter siste dagers hendelser har jeg fått tilbakemeldinger på at folk ønsker noe mer informasjon om hva som har skjedd. Jeg vil prøve å gi en kortfattet oppsummering uten å gå for mye i detalj slik at det kanskje er litt klarere for dere. Det har skjedd et regelbrudd under festivalen…

Lederskifte i NHF

Hei Havfiskevenner. Det har de siste dagene vært litt turbulens i vårt lille havfiskemiljø grunnet et brudd på fiskereglene under Holmestrand Havfiskefestival. Det ble ikke levert inn noen protest, men det har vært en prosess i ettertid der styret v/Roar Sandvoll har hatt en dialog med Oslo HK om dette. Uten å utdype dette for…

NC poeng Holmestrand

Hei alle sammen Da har jeg fått en redegjørelse fra Oslo HK. Ber webansvarlig om å legge inn de opprinnelige poengene for NC 1.dag i Holmestrand, så snart han har anledning. Jeg beklager at jeg ba om at poengene skulle tas vekk frem til jeg/styret fikk historien fra Oslo HK. Det var en unødvendig handling.…

NC poeng Holmestrandfestivalene

Forbundsleder har i dag bedt webansvarlig om å trekke tilbake NC poengene fra 1.dag i Holmestrand konkurransen som ble arrangert forrige helg. Årsaken er at det kommet opplysninger om regelbrudd under konkurransen. Forbundsleder er i dialog med Oslo HK. Forbundsleder vil så snart som mulig informere sitt styre slik at det kan fatte en beslutning. 

ET HAV AV MULIGHETER

Hei alle sammen Norges Havfiskeforbund har bidratt med kr.2.500,- til årets TV-aksjon Et hav av muligheter. Ikke noe stort beløp (ca.kr.5,-per medlem), men det føltes riktig å bidra med litt, rent symbolsk. Oppfordrer samtidig medlemsklubbene om å bidra med kr.1.000,- til konto 8380 08 09005. Bergen Havfiskeforening og Stavanger Deep Sea Fishing Club har allerede…

Varsel om medlemskap

Hei alle sammen Forbundsleder vil på vegne av styret sette fokus på NHF vedtekter om medlemskap. Her er første del av paragraf 5 med en viktig setning som er behørig både uthevet og understreket. 5. Medlemskap Alle norske havfiskeklubber/-foreninger og havfiskegrupper kan bli medlem av Norges Havfiskeforbund. Klubber/foreninger og grupper med over 10 (ti) medlemmer…

Oppdatering vedr Coronasituasjonen

Torsdag 13.august Koronatid   Hei alle sammen Der er nye uroligheter i Koronamarkedet, dessverre. Forbundsstyret følger med på den daglige utviklingen på lik linje med alle andre. Og Norges Havfiskeforbund vil og skal selvfølgelig følge de til enhver tid retningslinjer gitt av våre myndigheter. Vi har flere NC festivaler foran oss nå. Vi har tidligere…

Det blir NC og NM

  Mandag 25.mai Coronatid   Hei alle sammen Det er nå gått 14 dager siden forbundslederen antydet gjennom en gladmelding at der likevel var muligheter for at vi ville kunne få til en NorgesCup og ett NM i Havfiske i 2020. Og endelig kan styret bekrefte at så blir tilfelle😊😊😊 Fredrikshald HK arrangerer Grensenappet og…

En stor gladmelding

Hei alle sammen Her kommer en stor gladmelding. Mye taler for at det blir både NorgesCup og NM i Havfiske. Jeg ber om at alle har is i magen til styret i NHF har fått alle fakta på bordet. Forbundslederen vil likevel lette litt på sløret; Oslo HK vil arrangere en 2 dagers festival, signaler…