Referat styremøte 17-18.01.2015

19.01.2015   Referat fra styremøte 17-18.01.15   Sted: Smarthotell, Oslo  Tid: 09.00 – 20.00 og 09.00 – 12.00   Tilstede: Styreleder Roar Sandvoll, Nestleder Svein Erling Smolan, Sekretær Hilde Skiffard og Styremedlem Bjørn Berntzen.   Saker:   Sammendrag av referat fra forrige styremøte   Referatet fra styremøtet på Hummeren Hotell 25.10.14 ble gjennomgått og diskutert.  …

Valg av kandidater til styret 2015

Disse vervene er på valg: Leder, Kasserer, Styremedlem(Bjørn Berntzen stiller ikke til gjenvalg) Øvrige styremedlemmer stiller til gjenvalg. Revisor og vara. Valgkomiteen, 3 stk. Ved forslag på kandidater, må kandidatene være spurt personlig før de foreslåes.   Ta kontakt med valgkomiteens leder: Jostein Nybakke, Båstad HK. tlf. 93458847 e-post: jostein.nybakke@gmail.com    

Oversikt over festivaler 2015

11.april Lørdag Vårfestivalen Båstad HK 12.april Søndag Båstadfestivalen Båstad HK 18.april Lørdag Egerøynappet Nord-Jæren 19.april Søndag Jærfestivalen Nord-Jæren 30.mai Lørdag Grensenappet Fredrikshald HK 20.juni Lørdag NM 1.dag Tananger SDSFC 21.juni Søndag NM 2.dag Tananger SDSFC 27.juni Lørdag Andenesfestivalen Andenes HK 28.juni Søndag Midnattsolfestivalen Andenes HK 7.juli Tirsdag Mausund 1.dag Oslo HK 8.juli Onsdag Mausund 2.dag…