Referat fra styretmøter, generalforsamling, og lederkonferansen

Sammendrag av referat fra styremøte 19-20.01.19

Sammendrag av referat fra styremøte 19-20.01.19 Sted: Hummeren Hotell, Tananger Tid: 10.30 – 17.00 og 10.30 – 13.00 Tilstede: Roar Sandvoll, Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Carl Stiegler. Ikke tilstede : Kristian Waage Saker: Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøtet på i Tananger 08.06.18 ble gjennomgått og diskutert. Styret diskuterte mailen fra…

Sammendrag av referat fra styremøte 08.06.18

Sted: Hummeren Hotell, Tananger Tilstede: Roar Sandvoll, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Are Andersen og Carl Stiegler Ikke tilstede: Kristian Waage Saker: Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøtet i Tananger 13-14.01.18 og ledersamlingen ble gjennomgått og diskutert. Styreleder har siden LK utarbeidet en HMS plan til bruk ved NC festivaler. Denne ligger under fanen “Skjemaer”…

Referat fra NHF’s lederkonferanse på Hummeren hotell, Tananger lørdag 03.03.18

23.03.2017 Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00. Post 1: Orientering fra styret. Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen til de frammøtte delegatene. Styreleder informerte forsamlingen om at han er innstilt som kandidat til vervet som Chairman / President i European Federation of Sea Anglers (EFSA). Sandvoll ønsket svar på tre alternative tiltak/løsninger:…