Referat fra styretmøter, generalforsamling, og lederkonferansen

Styremøte 08.07.16

Sammendrag av referat fra styremøte 08.07.16 Sted: Mausundvær Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Kim-Eirik Johansen. Saker: Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøtet på Hummeren Hotell 15-17.01.16, samt referat fra ledersamling og protokoll fra generalforsamlingen 2016 ble gjennomgått og diskutert. Post ut og inn 1. Mail fra Roar Hermansen…

Styremøte 15-17 januar 2016

Sammendrag av referat fra styremøte 15-17.01.16 Sted: Hummeren Hotell, Tananger Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Are Andersen og Kim-Eirik Johansen. Saker: Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøtet på Hummeren Hotell 19.06.15 ble gjennomgått og diskutert. Styret har vært i kontakt med Tromsø HK, og kan med glede informere om…

Referat styremøte 19.06.2015 i Tananger Hummeren Hotell

25.06.15   Sammendrag fra styremøte 19.06.15   Sted: Hummeren Hotell, Tananger                                                                           Tid: 12.30 – 15.45   Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Are Andersen   Saker:   Referat fra forrige styremøte   Referatet fra styremøtet i Oslo 17.01.2015 ble gjennomgått og diskutert.   Styret tok Leif Johansens forlag om…