Fredrikshald Havfiskeklubb

Verv Fornavn Etternavn E-post adresse Telefon
Leder Tor Haugen torh@halden.net 90 59 09 61
Nestleder Harald Harridsleff hahrrid@online.no 90 78 93 64
Sekretær Raymond Danielsen raymonddanielsen@gmail.com 92 44 69 27
Kasserer Ole Henning Løken olehelo@online.no 90 56 88 90
Fiskeansvarlig Tor Haugen torh@halden.net 90 59 09 61
Materialforvalt Jan Ekenes jan.a.ekenes@gmail.com 94 17 57 67
Vara medlem Leif Berglund em-berg@online.no 97 66 00 74
Vara medlem Vidar Magnussen vidar@sorlirenhold.no 48 89 99 10