Domstein

 

Sammendrag av referat fra styremøte 08.06.18
Sted: Hummeren Hotell, Tananger Tilstede: Roar Sandvoll, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Are Andersen og Carl Stiegler Ikke tilstede: Kristian Waage
Read more.
NC oppdatert
Da er NorgesCup oppdatert. Resultatene fra Grensenappet er litt forsinket, så de er ikke tatt med.
Read more.
Er medlemslisten korrekt?
Klubbene anmodes om å gå gjennom medlemslisten på hjemmesidene til forbundet, og sjekke at alt er rett. Og eventuelt melder inn
Read more.
Endring annonse
Fredrikshald har oppdatert annonse sin.
Read more.
Vårfestivalen 14. april 2018
Tekst ved Per Moen, og bilder er tatt av Christer Wiik-Nielsen og Carl Stiegler Det var flotte fiskeforhold i Drøbak
Read more.
Båstadfestivalen 15. april 2018
Tekst og foto ved Per Moen, og foto ved Christer Wiik-Nilsen og Carl Stiegler. Det var fortsatt litt kjølig om
Read more.
Blogg fra Karmøy Festivalene
Dag 1. Nordvegen havfiskefestival. For første gang på mange år ble det igjen arrangert havfiskekonkurranse på Karmøy, med utror fra
Read more.
Endrede annonser
Ski har endret annonsen, Torsk teller ikke Oslo og Trondheim har endret annonse, med detaljer rundt påmelding. Se Terminliste for
Read more.
Møtereferat Havforskningsinstituttet, onsdag 14.03.2018 kl. 13:00 – 14:15
  Til stede: Keno Ferter, prosjektansvarlig HI, Erling Boge, masterstudent   Roar Hermansen, Bergen Havfiskeforening, Kjell Oldeide, Nordfjord Havfiskeklubb. Sak 1.
Read more.