Domstein

 

Endrede annonser
Ski har endret annonsen, Torsk teller ikke Oslo og Trondheim har endret annonse, med detaljer rundt påmelding. Se Terminliste for
Read more.
Møtereferat Havforskningsinstituttet, onsdag 14.03.2018 kl. 13:00 – 14:15
  Til stede: Keno Ferter, prosjektansvarlig HI, Erling Boge, masterstudent   Roar Hermansen, Bergen Havfiskeforening, Kjell Oldeide, Nordfjord Havfiskeklubb. Sak 1.
Read more.
Fredning av torsk i Oslofjorden
Klubbene i Norges Havfiskeforbund viser ansvar ! I Norges Havfiskeforbund sine vedtekter står det blant annet at ett av våre
Read more.
Protokoll fra Norges Havfiskerforbunds generalforsamling
STED: HUMMEREN HOTELL TANANGER, SØNDAG 04. MARS 2018     Konstituering og åpning   Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og
Read more.
Referat fra NHF’s lederkonferanse på Hummeren hotell, Tananger lørdag 03.03.18
23.03.2017 Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00. Post 1: Orientering fra styret. Styreleder Roar Sandvoll ønsket
Read more.
Sammendrag fra Styremøte/ Innføring i WordPress 02.03.18
Sted: Hummeren Hotell, Tananger Tid: kl. 10.00 – 16.00 Tilstede: Roar Sandvoll (SDSFC), Richard Sjursen (Oslo HK), Hilde Skiffard (Oslo
Read more.
Havforskningsinstituttet skal merke 20 Makrellstørjer
Havforskningsinstituttet har fått klarsignal om- og støtte fra ICCAT til å merke 20 makrellstørjer (tunfisk) i norske farvann i 2018.
Read more.
Innrapportering medlemmer
Styret vil minne klubbene på at innsendelse av NHF medlemskontingent er onsdag 28.februar. Ber om at skjema for Innrapportering medlemmer NHF blir
Read more.
Innkalling Lederkonferanse og Generalforsamling 2018
Her følger alle dokumenter til Lederkonferanse og Generalforsamling 2018 Innkalling LK-GF 2018 Vedlegg 1 – Fritidsfiske i sjøen foredragsplan Vedlegg
Read more.