Domstein

 

Endring annonse
Fredrikshald har oppdatert annonse sin.
Read more.
Vårfestivalen 14. april 2018
Tekst ved Per Moen, og bilder er tatt av Christer Wiik-Nielsen og Carl Stiegler Det var flotte fiskeforhold i Drøbak
Read more.
Båstadfestivalen 15. april 2018
Tekst og foto ved Per Moen, og foto ved Christer Wiik-Nilsen og Carl Stiegler. Det var fortsatt litt kjølig om
Read more.
Blogg fra Karmøy Festivalene
Dag 1. Nordvegen havfiskefestival. For første gang på mange år ble det igjen arrangert havfiskekonkurranse på Karmøy, med utror fra
Read more.
Endrede annonser
Ski har endret annonsen, Torsk teller ikke Oslo og Trondheim har endret annonse, med detaljer rundt påmelding. Se Terminliste for
Read more.
Møtereferat Havforskningsinstituttet, onsdag 14.03.2018 kl. 13:00 – 14:15
  Til stede: Keno Ferter, prosjektansvarlig HI, Erling Boge, masterstudent   Roar Hermansen, Bergen Havfiskeforening, Kjell Oldeide, Nordfjord Havfiskeklubb. Sak 1.
Read more.
Fredning av torsk i Oslofjorden
Klubbene i Norges Havfiskeforbund viser ansvar ! I Norges Havfiskeforbund sine vedtekter står det blant annet at ett av våre
Read more.
Protokoll fra Norges Havfiskerforbunds generalforsamling
STED: HUMMEREN HOTELL TANANGER, SØNDAG 04. MARS 2018     Konstituering og åpning   Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og
Read more.
Referat fra NHF’s lederkonferanse på Hummeren hotell, Tananger lørdag 03.03.18
23.03.2017 Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00. Post 1: Orientering fra styret. Styreleder Roar Sandvoll ønsket
Read more.