TYPE SKJEMA BRUKES NÅR SENDES TIL
Rapport fra protestkommite Ved protest etter avviklet festival Styret i NHF
Evaluering fra festivalarrangør Egen evaluering av festival fra arrangør Styret i NHF
Resultatskjema Sendes senest 1 uke etter festival Listefører og kasserer i NHFs styre
Festivalpåmeldingsskjema
Innrapportering medlemmer NHF Skal være mottatt senest 28.02. hvert år Pr. ddt. formann i NHF