TYPE SKJEMA BRUKES NÅR SENDES TIL
Rapport fra protestkommite
Online protestskjema
Ved protest etter avviklet festival Styret i NHF
Evaluering fra festivalarrangør Egen evaluering av festival fra arrangør
Resultatskjema Sendes senest 1 uke etter festival Listefører og kasserer i NHFs styre
Innrapportering-medlemmer-2021 Skal være mottatt senest 28.02. hvert år – Tips: Ta vare på forrige års skjema, og utfør endringene å dette! Men husk å sjekk klassen! Ved innsending av nye medlemmer i løpet av året. Send inn hele listen. Leder i NHF
HMS plan HMS plan skal brukes før og under festival. Forbundstyret har laget en mal, som klubbene kan tilpasse lokale forhold.