Trondheim Havfiskeklubb

Nettside: www.fiskeklubb.com

Epost: post@fiskeklubb.com

Postadresse:
Thomas Tofte
Søndre husebytun 6F
7097 Saupstad

 

Verv Fornavn Etternavn E-post adresse Telefon
Leder Thomas Tofte leder@fiskeklubb.com 926 57 419
Nestleder Sigurd Smolan nestleder@fiskeklubb.com 476 59 695
Sekretær Jan Olav Wåde sekretaer@fiskeklubb.com 486 03 050
Kasserer Helge Rolstadås kasserer@fiskeklubb.com 959 18 692
Styremedlem Geir Magne Hansen turko@fiskeklubb.com 478 51 117
Styremedlem Andreas Eriksen listeforer@fiskeklubb.com 993 53 414
Vara medlem Stein Olav Utigard st.utigard@gmail.com 928 88 539
Vara medlem Bjørn Morten Hagen bjornmortenhag1@gmail.com 912 40 772