Festvalens Navn     Midnattsolfestivalen      
Dato   26.jun.11  
   
  Herrer    
Plassering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 1312 Jürgen Winter Andenes HK Andenes 281,960 79,546 100,000 89,773
2 2803 Nigel Hearn Harstad HK Harstad 281,740 79,484 98,000 88,742
3 2814 Steinar Øverland Harstad HK Harstad 238,840 67,381 96,000 81,691
4 6323 Sigurd Smolan Trondheim HK TEAM SUFIX 204,800 57,778 94,000 75,889
5 1308 Hans Kristian Knutsen Andenes HK Mix 2 201,960 56,977 92,000 74,488
6 5023 Roar Sandvoll Stavanger Deep Sea FC Mix 1 176,520 49,800 90,000 69,900
7 5036 Tom Unsgaard Stavanger Deep Sea FC Mix 1 163,880 46,234 88,000 67,117
8 1304 Odd-Einar Eilertsen Andenes HK Andenes 152,100 42,910 86,000 64,455
9 6325 Knut Arne Røyne Trondheim HK TEAM SUFIX 103,840 29,295 84,000 56,648
10 2121 Hans Chr Løken Båstad HK Mix 2 75,060 21,176 82,000 51,588
11 2813 Kristian Waage Harstad HK Harstad 70,120 19,782 80,000 49,891
12 4100 Arild Wilhelmsen Team ELBE Mix 1 63,540 17,926 78,000 47,963
             
   
  Damer  
Plassering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 5037 Liv Øglænd Stavanger Deep Sea FC Mix 1 102,060 28,793 100,000 64,397
2 1300 Hanne Adolfsen Andenes HK Andenes 62,120 17,525 98,000 57,763
           
  Senior  
Plassering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 1310 Svein Sellevold Andenes HK Andenes 354,460 100,000 100,000 100,000
2 4142 Kjell Thorbjørnsen Nord Jæren HK TEAM SUFIX 267,720 75,529 98,000 86,764
3 2807 Trond-Roger Larsen Harstad HK Harstad 196,040 55,307 96,000 75,653
4 4331 Frode Lerstein Oslo HK TEAM SUFIX 193,460 54,579 94,000 74,289
6 5319 Jarle Jakobsen Ski HK Mix 3 57,740 16,290 92,000 54,145
7 5918 Rolf Knudsen Torungen Havfiskeklubb Mix 2 35,660 10,060 90,000 50,030
 
   
  Største fisker  
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 6325 Knut Arne Røyne Trondheim HK Torsk 21,000
2 4142 Kjell Thorbjørnsen Nord Jæren HK Torsk 20,080
3 2814 Steinar Øverland Harstad HK Kveite 13,760
4 2814 Steinar Øverland Harstad HK Sei 13,720
5 1300 Hanne Adolfsen Andenes HK Sei 13,360
6 5319 Jarle Jakobsen Ski HK Torsk 12,400
7 2121 Hans Chr Løken Båstad HK Sei 12,380
8 2803 Nigel Hearn Harstad HK Sei 11,380
9 1304 Odd-Einar Eilertsen Andenes HK Torsk 10,320
10 2807 Trond-Roger Larsen Harstad HK Torsk 8,460
11 5023 Roar Sandvoll Stavanger Deep Sea FC Hyse 3,800
  Lag    
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
  1 312 Jürgen  Winter Andenes HK Andenes 281,96
  1 304 Odd-Einar  Eilertsen Andenes HK Andenes 152,10
  1 310 Svein  Sellevold Andenes HK Andenes 354,46
  1 300 Hanne  Adolfsen Andenes HK Andenes 62,12
1       Andenes HK Andenes 850,640
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
  2814 Steinar Øverland Harstad HK Harstad 238,84
  2813 Kristian Waage Harstad HK Harstad 70,12
  2803 Nigel Hearn Harstad HK Harstad 281,74
  2807 Trond-Roger Larsen Harstad HK Harstad 196,04
2       Harstad HK Harstad 786,740
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
  6328 Sigurd Smolan Trondheim HK Team SULFIX 204,80
  6325 Knut Arne Røyne Trondheim HK Team SULFIX 103,84
  4142 Kjell Thorbjørnsen Nord Jæren HK Team SULFIX 267,72
  4331 Frode Lerstein Oslo HK Team SULFIX 193,46
3         Team SULFIX 769,820
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
  5036 Tom Unsgaard Stavanger Deep Sea FC Mix 1 163,88
  5023 Roar Sandvoll Stavanger Deep Sea FC Mix 1 176,52
  5037 Liv Øglænd Stavanger Deep Sea FC Mix 1 102,06
    Arild Wilhelmsen Team ELBE Mix 1 63,54
4         Mix 1 506,000
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
  1 308 Hans Kristian Knutsen Andenes HFK Mix 2 201,96
    Hans Chr Løken Båstad HK Mix 2 75,06
    Rolf Knudsen Torungen Havfiskeklubb Mix 2 35,66
             
5         Mix 2 312,680
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
    Terje Anzjøn Andenes HFK Mix 3  
    Jarle Jakobsen Ski HK Mix 3 57,74
    Thormod  Giswold  Tromsø HK Mix 3 142,56
             
6         Mix 3 200,300