Sammendrag av referat fra styremøte 19-20.01.19

Sammendrag av referat fra styremøte 19-20.01.19 Sted: Hummeren Hotell, Tananger Tid: 10.30 – 17.00 og 10.30 – 13.00 Tilstede: Roar Sandvoll, Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Carl Stiegler. Ikke tilstede : Kristian Waage Saker: Referat fra forrige styremøte Referatet fra styremøtet på i Tananger 08.06.18 ble gjennomgått og diskutert. Styret diskuterte mailen fra…