LK/GF 2021 avlyses

Kjære Havfiskevenner. Slik situasjonen er i samfunnet nå så er det strenge restriksjoner på antall som kan samles og samlinger med folk fra forskjellige kommuner. Selv om vi har skjøvet på dette er par ganger nå, så ser vi at de lettelsene vi venter på ikke kommer så fort som vi hadde håpet. Vi må…