NM 2022

Siden vi ikke har hatt LK/GF i år, så har vi heller ikke fått på plass arrangør for NM i 2022. Vi vil gjerne ha søknader fra klubber som kan tenke seg å ta på seg dette neste år. Minner også om at fristen for festivalsøknad for 2022 er 1 november. Har dere annonsen og…