In memoriam

Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om at Arthur Sandvoll har gått bort 18 mars. Han ville ha blitt 93 år i august. Arthur var innehaver av NHFs hedersmerke i sølv. Jeg har personlig hatt gleden av å kjenne Arthur, og fått fisket med ham i nesten 20 år, Arthur var…