info ang valg

Kjære Havfiskevenner. Vi har fått tilbakemelding på det å gjennomføre et valg nå. Dette gjør vi for at vi i styret skal få enn viss forutsigbarhet framover. Det er også greit å få med en 6 person i styret nå slik at vedkommende kan bli med på vårt arbeidsmøte i januar og forberedelser inn mot…

Valg av styre NHF

Kjære Havfiskevenner Sesongen har ikke blitt slik vi hadde håpet på. Ingen festivaler og ingen LK/GF. Håpet og optimismen er imidlertid stor hos leder og resten av styret. Vi skal treffes etter sommeren og igjen konkurrere og kose oss sammen. Vi har fått avholdt avstemning av konkurransereglene via mail, der alle klubber kunne stemme, og…

Resultater digital avstemning

Kjære havfiskevenner. Da er resultatet av avstemningen klar og vi vil foreta en oppdatering av konkurransereglene. Alt som ble vedtatt her gjelder fra nå. Takk for at dere brukte stemmeretten deres. Mvh Styret NHF OPPDATERING: Styret har blitt gjort oppmerksom på at det skal rundes oppover når ikke 2/3 blir et helt tall. Slik vi…

LK/GF 2021 avlyses

Kjære Havfiskevenner. Slik situasjonen er i samfunnet nå så er det strenge restriksjoner på antall som kan samles og samlinger med folk fra forskjellige kommuner. Selv om vi har skjøvet på dette er par ganger nå, så ser vi at de lettelsene vi venter på ikke kommer så fort som vi hadde håpet. Vi må…

Tanangerfestivalen 2021 er utsatt / avlyst

Nord-Jæren -kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg gikk over til de nasjonale tiltakene gjeldene fra 7.mai. Frem til 31.mai vil det fortsatt være meldeplikt for alle arrangement med flere enn 10 deltakere. Nasjonale regler sier ; arrangementer som samler personer fra ulike kommuner anbefales utsatt eller avlyst. Videre er det satt en grense på maks…

LK/GF 8-9 mai Utsatt

Kjære havfiskevenner. Jeg har tidligere sendt ut melding til ledere i alle klubbene for å høre hvordan status var i deres område. Jeg ville ha tanker og tilbakemeldinger mht LK/GF. Det er jo oss i styret som tar avgjørelsene, men det er viktig for oss å lytte til dere slik at alle blir hørt. Det…

NM på Mausund avlyst.

NM på Mausund avlyst. Det er tatt en avgjørelse idag om at NM på Mausund er avlyst pga usikkerhet rundt situasjonen i samfunnet. Avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen. NM blir da flyttet til Holmestrand 16 og 17 oktober.   Vi må også dessverre meddele at Botne HK har valgt å avlyse sin festival…