Referat styremøte 19.06.2015 i Tananger Hummeren Hotell

25.06.15   Sammendrag fra styremøte 19.06.15   Sted: Hummeren Hotell, Tananger                                                                           Tid: 12.30 – 15.45   Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Are Andersen   Saker:   Referat fra forrige styremøte   Referatet fra styremøtet i Oslo 17.01.2015 ble gjennomgått og diskutert.   Styret tok Leif Johansens forlag om…

Kjempetilbud på Regatta flytevester

Kjempetilbud fra Regatta Regatta Mirage flytevest  kan nå skaffes til en meget gunstig pris. Informasjon om størrelser / farger , gå til http://www.regatta.no/index.php?page_id=8695          Bestilling kan gjøres gjennom NHF på mail til sandvoll@hummeren.no Minimumsantall 10 vester per bestilling. For ytterligere informasjon, kontakt Roar på 90 11 23 72