LK/GF 8-9 mai Utsatt

Kjære havfiskevenner. Jeg har tidligere sendt ut melding til ledere i alle klubbene for å høre hvordan status var i deres område. Jeg ville ha tanker og tilbakemeldinger mht LK/GF. Det er jo oss i styret som tar avgjørelsene, men det er viktig for oss å lytte til dere slik at alle blir hørt. Det…

NM på Mausund avlyst.

NM på Mausund avlyst. Det er tatt en avgjørelse idag om at NM på Mausund er avlyst pga usikkerhet rundt situasjonen i samfunnet. Avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen. NM blir da flyttet til Holmestrand 16 og 17 oktober.   Vi må også dessverre meddele at Botne HK har valgt å avlyse sin festival…

Presisering vedr. NC arrangementer

Kjære havfiskevenner. 18 mars 2021 I lys av siste tids hendelser og situasjonen i samfunnet generelt ønsker jeg å komme med en presisering. Vi i styret tar situasjonen vi alle er oppi med største alvor. Hvis vi har kommunisert det på en annen måte så beklager jeg det på det sterkeste. Det vil si at…

Avlyst Norgescup på Karmøy.

NHFs forbundsstyre har sammen med Nordvegen HK kommet fram til at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre en Norgescup konkurranse på Karmøy 10 og 11 april. Slik situasjonen har utviklet seg i negativ retning i samfunnet den siste tiden ble ikke festivalen tilgjengelig for alle slik en Norgescup konkurranse skal være. Vi håper at…

Kveldsstemning på havet

Avstemming på konkurranseregler.

Styret har fått forespørsel om å ta avstemming av konkurransereglene før årets første konkurranse som er på Karmøy 10 april. Dette er for at alt som gjelder selve konkurransen skal være oppdatert når vi setter i gang. Alle lederne i klubbene er informert og er blitt bedt om å gi en tilbakemelding om hvordan deres…

Innmelding av medlemmer.

Nå kommer det inn medlemslister fra alle kanter i Norge og det er veldig positivt. Styret ønsker likevel å komme med en presisering når det gjelder innmelding. I våre vedtekter § 5. Medlemskap står det. ” Alle klubbens medlemmer skal meldes inn som A-medlemmer i NHF” Det betyr som det står at alle medlemmene i…

LK/GF utsatt til 8-9 mai

Kjære havfiskevenner. Styret har nå besluttet å flytte LK/GF til 8-9 mai. Det blir samme plass Hotell Energy i Stavanger, men med Hummeren Hotell som alternativ hvis det passer seg slik. Vi har vurdert det slik at det ville bli vanskelig å få dette til slik det var tiltenkt i mars.  Situasjonen i samfunnet er…

Sammendrag av referat fra styremøte 23-24.01.21

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal Tid: 10.00 – 17.00 og 10.00 – 13.00 Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Håkon Taranger og Trond-Roger Larsen.   Forbundsleder Roar Sandvoll trakk seg som leder i forbundet 27.10.20, i protest mot styrets behandling av et brudd på konkurransereglene under festivalen i Holmestrand. Nestleder Are Andersen trer inn…