Klubbene i Norges Havfiskeforbund viser ansvar !

I Norges Havfiskeforbund sine vedtekter står det blant annet at ett av våre formål er å arbeide for bevaring av havets ressurser.
Forskning på torskebestanden gir for tiden klare indikasjoner på at stamtorsken i Oslofjorden står i fare for å bli utryddet. Stikkordene er høyere sjøtemperatur, forurensning og overfisking. Noe kan også tyde på at småtorsken sliter med å finne mat.
Tor Arne Rygg, Oslo HK kontaktet meg tirsdag 27.mars med en redegjørelse av situasjonen. Han tok deretter kontakt med medlemsklubbene i det aktuelle området for å informere dere om hva dagens forskning er kommet frem til. Samtlige klubber rundt Oslofjorden; Botne HK, Båstad HK, Fredrikshald HK, Holmestrand HK, Oslo HK, Sarpsborg HK og Ski HK er enige om å gjøre en innsats for å styrke torskebestanden i Oslofjorden.
Fantastisk og tusen takk !
Klubbene som skal arrangere NC vil utelukke torsk på resultatlistene, altså ingen torsk skal telle i konkurransene. Videre vil klubbene oppfordre sine medlemmer om å ikke fiske etter torsk på klubbturer og på fritiden.
Dette er ett frivillig strakstiltak som der er enighet om skal gjelde i 2018.
NJFF vil bli kontaktet og vi får håpe at også det forbundet tar ansvar.
Dette er ett viktig signal fra oss i Norges Havfiskeforbund til alle som fisker i Oslofjorden. Det er også ett sterkt signal til myndighetene om at her bør diverse tiltak bli satt på dagsorden.

Oppfordringen er altså å sette all torsk tilbake i sjøen. Hver levende torsk teller.

Med vennlig hilsen
Roar Sandvoll
Leder Norges Havfiskeforbund

Hovedbilde: By Arnstein Rønning (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

In memoriam

Det er med stor sorg jeg på vegne av Botne Havfiskeklubb må meddele at Jan Myklebust er død etter lang tids sykdom. Begravelsen vil finne

Les videre »