Adresse til styret:
Norges Havfiskeforund
C/o Are Andersen

Lokes vei 5

4846 Arendal

Bankkonto: 2230 26 84263

Kontaktpersoner
  Funksjon Navn E-post Tlf
Leder Are Andersen areande2@online.no 95811176
  Nestleder      
Kasserer Richard Sjursen  ric-sj@online.no 93061976
Sekretær Hilde Skiffard hskiffard@hotmail.com 90652129
Styremedlem Trond Roger Larsen trrolars@online.no 93648443
Styremedlem/web
Resultatservice Norges Cup
Håkon Taranger hakon.taranger@lyse.net 91535368
  NHF Fellesmail styret MailNHF