Domstein

 

 

Kjære Havfiskevenner. Vi har fått tilbakemelding på det å gjennomføre et valg nå. Dette gjør vi for at vi i
Kjære Havfiskevenner Sesongen har ikke blitt slik vi hadde håpet på. Ingen festivaler og ingen LK/GF. Håpet og optimismen er
Kjære havfiskevenner. Da er resultatet av avstemningen klar og vi vil foreta en oppdatering av konkurransereglene. Alt som ble vedtatt
Kjære Havfiskevenner. Slik situasjonen er i samfunnet nå så er det strenge restriksjoner på antall som kan samles og samlinger
. Grensenappet 29-30 mai er utsatt til 7-8 august pga strenge restriksjoner. Oppdatert festivalannonse kommer så fort vi mottar den
Nord-Jæren -kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg gikk over til de nasjonale tiltakene gjeldene fra 7.mai. Frem til 31.mai vil
Se vedlagt info Overnatting Grensenappet 2021
Kjære havfiskevenner. Jeg har tidligere sendt ut melding til ledere i alle klubbene for å høre hvordan status var i
Informasjon Grensenappet 29 og 30 mai. Leder i Fredrikshald Havfiskeklubb Tor Haugen kan informere om at påmeldingsfristen for Grensenappet blir